abstractright abstractright

Miljøeiendom og miljøløsninger

Våre løsninger er ikke bare kostnadseffektive, men også miljøvennlige. I tillegg til å tilby prosjektledelse, byggekontrakter og tilsynstjenester forsøker vi å se etter innovative teknologier og løsninger som fremmer kundens interesser for hvert prosjekt. Den lange erfaringen som fagfolk innenfor miljø- og materialteknologier gjør at vi er godt forberedt til dette arbeidet.

Prosjekter innenfor rehabilitering av avfallsplasser og forurenset jord ligger i kjernen av fagkunnskapen vår. Vi leder planleggingen og realiseringen av rehabiliteringsprosessen, risikoanalysen og tillatelsesprosessen i samarbeid med Sitos eksperter. I tillegg gjør vi hele anbudsprosessen og holder tilsyn med prosjektet.

Etter rehabilitering av forurenset jord kan området senere trygt og økonomisk brukes til nytt formål og i forhold til de miljømessige begrensningene. Vi fører kvalitetstilsyn ved hjelp av både dokumentasjon, besøk på stedet og laboratorie- og feltmålinger. I samarbeid med erfarne fagfolk blir prosessen problemfri, og faren for uventede forsinkelser blir mindre.

Vi bruker innovative teknologier og løsninger og tilpasser dem til prosjektene våre. Vi har tilpasset Geotube-teknologien for håndtering av slam. Den kan brukes til å effektivt tørke og behandle slam fra industrianlegg og fabrikker samt slam fra eutrofe innsjøer.