abstractright abstractright

Miljøundersøkelser og -analyser

Vi tilbyr undersøkelser i tilknytning til miljøvern, bomiljø og mennesker. Vi tar hånd om analyse- og tillatelsesprosesser, og vi forbereder undersøkelser i tilknytning til områdebruk.

I arbeidet til våre erfarne fagfolk kombineres styring av miljøsaker og forutsigbarhet med andre samfunnsstrukturer og planlegging. Vi arbeider hardt for å oppnå et tett og interaktivt samarbeid med kunden, og vi skreddersyr prosjektet slik at det speiler kundens behov.

Miljøkonsekvensanalyse (EIA – environmental impact assessment)

Analyse av miljøkonsekvenser er vedtatt i loven, og analysen undersøker i helhet hvilke konsekvenser prosjektet har for:

 • mennesker
 • arealbruk
 • naturen
 • landskapet
 • og det gjensidige, interaktive forholdet mellom dem, i samsvar med loven om fremgangsmåte ved miljøkonsekvensanalyse (EIA) og tilhørende resolusjon.

Våre eksperter har bred erfaring med å utføre miljøkonsekvensanalyser for ulike prosjekter samt med å utføre miljøundersøkelser. Både EIA- og undersøkelsesprosjekter har mange sider, og de inneholder vanligvis også fremgangsmåter som omfatter reguleringsplaner, samspill og planlegging. På grunn av det store omfanget deltar våre fagfolk i miljøundersøkelser på flere fagfelt.

På en allsidig måte dekker EIA-kompetansen vår blant annet de følgende sektorene: energi, jord, havner og vanntrafikk, vindmølleparker og trafikk.

Miljøundersøkelser

For oss er det avgjørende å tilnærme oss på en kundeorientert og interaktiv måte. Det betyr at vi samarbeider tett med kunden og diverse parter under de ulike fasene av planleggingen. Når det gjelder miljøundersøkelser, finner vi den beste teknologien, tilnærmingen og løsningen sammen med kunden, på en miljømessig godkjent måte og i samsvar med myndighetene.

Vi tilbyr omfattende grunnleggende undersøkelser, undersøkelser av gjeldene status, forslag til fremgangsmåter, løsningsmodeller i tilknytning til generelle løsninger innenfor alt fra prosjekter til byggekontrakter. I tillegg tilbyr vi informasjonsbehandling, eiendomsledelse og vedlikehold av områder.

Tjenester

 • diverse separate undersøkelser
  • for eksempel av støy og vibrasjon, grunn- og overflatevann, natur, luftkvalitet, utslipp, forurenset land og sedimenter
 • behandlingsmetoder og teknologier i tilknytning til vann, slam og sedimenter
  • kartlegging og analyse av farlige objekter; konsekvensanalyse
 • undersøkelser for å finne gunstig bruk av diverse materialer og masser