abstractright abstractright

Naturen

Naturen er en del av bomiljøet. For tiden er naturen også en sentral del av miljøplanleggingen ved at vi tar hensyn til og dyrker den. Naturen tilbyr dessuten sine “økonomiske tjenester”, som vi benytter oss av.

Vi tilbyr allsidig fagkompetanse av høy kvalitet til kunden. Blant annet gjennomfører vi grunnleggende undersøkelser og konsekvensanalyser, tjenester innen økosystemer og planlegging av økologiske nettverk. I tillegg arbeider vi på strateginivået og i individuelle prosjekter og planer.

Vi gjennomfører oppgaver med hensyn til kundens behov og ved å bruke geografiske data. Ekspertene våre drar nytte av analyser og planer knyttet til geografiske data.

Produkter og tjenester:

  • naturundersøkelser og naturkonsekvensanalyser
  • naturanalyser
  • undersøkelser av levedyktigheten til økologiske nettverk og planlegging av økologiske nettverk
  • serviceinspeksjoner av økosystemer