abstractright abstractright

Offentlige grøntområder

Generelle områder planlegges ved hjelp av generell planlegging og byggeplanlegging av parker, grønne områder, miljøer som inneholder viktige kulturhistoriske steder, områder for trening og fritidssysler, marinaer og gravplasser. På disse områdene forsøker vi hardt å oppnå løsninger som er originale, økologiske, av høy estetisk standard og kostnadseffektive. En tverrfaglig tilnærming sørger for at sluttresultatet blir innovativt.

Generelle områder har omgivelser som er felles for alle. Utgangspunktet for planleggingen er vanligvis bygningene som allerede finnes, eller det naturlige miljøet samt landskapet. Ved hjelp av god planlegging utvikles de spesielle funksjonene og det originale preget til landskapet og bybildet. I det minste blir de naturlige og kulturhistoriske verdiene opprettholdt, i tillegg til at det skapes et forsvarlig miljø som er til glede for brukerne.

Terrengarbeidet hører til under planleggingen av de generelle områdene, i tillegg til analysefasen, sammenligning av ulike planer, konsekvensanalyse og dialog med interessegrupper. Under planleggingen drar man nytte av fagkompetansen og synsvinklene til interessegrupper og andre eksperter.

De driftsmessige og bybildebaserte målene for de generelle områdene kan vise seg å være ganske mangfoldige. Noen ganger kan til og med motstridene målsettinger imidlertid avstemmes ved hjelp av tett interessegruppeinnsats.

Vi drar nytte av den lange erfaringen til våre eksperter innenfor design av bymiljøer når vi planlegger generelle områder. Når det gjelder mål som er teknisk krevende, samarbeider by- og landskapsplanleggerne tett med planleggerne innenfor basebyggeteknologi for å bygge konstruksjoner og broer.