abstractright abstractright

Prosjektledelse og faglige oppgaver

Kundene bestemmer på basis av egne ønsker hva tjenestene våre skal inneholde.

Vi tilbyr alle tjenester innenfor prosjektledelse på infrastrukturfeltet: blant annet planleggingstilsyn, utarbeidelse av kontrakter og tilknyttede dokumenter, kontraktsforhandlinger, byggekontrakter og lokalt tilsyn.  Vi planlegger prosjektet og utfører oppgaver og inspeksjoner under garantiperioden.  Det er viktig å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte og vedlikeholde det riktig og i sanntid, slik at infrastruktureiendelens verdi holdes så høy som mulig.

Vi har knyttet kontakter med konsulentbyråer på fagfeltet, slik at vi kan øke kunnskapen og ressursene våre. Vi har god kjennskap til design og gjennomføring, i tillegg til kunnskap om kontraktfestet styring samt kostnadsfaktorer, i tilknytning til prosjektene. Vi samarbeider tett med andre sektorer innenfor Sito Group.