abstractright abstractright

Spesialoppgaver innenfor bergteknikk

Fremover i tid vil stadig flere prosjekter foretrekke å bygge og drifte anlegg under bakken. De fleste gruver bygges som underjordiske utgravinger, trafikkårer, parkeringsanlegg og anlegg for rensing av vann, i tillegg vil mange andre anlegg i fremtiden plasseres i berggrunnen.

Sito har god fagkunnskap innenfor planlegging av anleggene som nevnes ovenfor. Vi har dessuten lang erfaring med bergteknikk, både på land og under bakken. I tillegg har vi erfaring med å passe på spesialoppgaver i tilknytning til bergteknikk.

Vi har bistått kunden samt planleggings- og entreprenørorganisasjoner. Våre kunder og oppgaver, både i Finland og utlandet, består av blant annet:

  • energiselskaper ◦ prosjektledelse

◦ gjennomgang og spesialundersøkelser av funksjonelle områder

◦ koordinering av forsknings- og utviklingsprosjekter og tilknyttede faglige oppgaver

◦ styring av gruppearbeid i henhold til prosjekter

◦ kontraktsfortolkning

  • vannselskaper ◦ gjennomgang av planer

◦ arbeidsplaner

◦ planleggings- og kostnadsinspeksjoner

  • bergteknikk og entreprenørselskap ◦ utviklingsoppgaver basert på forretningsvirksomhet

◦ prosjektledelse under anbudsfasen i OPS-prosjekt (offentlig-privat samarbeid)

◦ utvikling av systemer for kvalitetsstyring

◦ risikostyring

◦ ledelse av prosjekt og arbeidssted

◦ planlegging av arbeidssted og produksjon

◦ kontraktsberegning

◦ underleverandørers vurderinger

◦ opplæring og orientering for de ansatte

◦ tilsyn med arbeidssted

 

  • gruvedriftselskaper og utstyrsprodusenter ◦ utviklingsprosjekter innenfor gruvedrift, inkludert utstyr
  • designkontorer ◦ vurdering og planlegging av praktisk gjennomførbarhet i tilknytning til planer

◦ planleggings- og kostnadsanalyser

◦ tidsplanleggingsoppgaver innenfor bygging

I tillegg til våre egne ansatte har vi et omfattende nettverk i Finland og utlandet. Vi klarer derfor alltid å samle det beste teamet for å møte kundens behov, og vi sørger dermed for lys i enden av tunnelen.