abstractright abstractright

Støy og vibrasjon

Vi tilbyr kompetanse av høy kvalitet og den beste fagkunnskapen innen støy- og vibrasjonsundersøkelser. Vi arbeider innenfor mange ulike områder, og vi dekker brede og omfattende undersøkelser. Likevel gjør vi også mindre jobber som krever at vi handler raskt

Vi er stolte av å kunne si at Finlands mest omfattende undersøkelser innen trafikkstøy og støyvern frem til i dag, både geografisk og regionalt, er gjennomført av oss.

Vi har allsidig beregningsprogramvare og støymålingsutstyr tilgjengelig for å kunne gjennomføre støyundersøkelser. Vi tar hensyn til støyundersøkelsens spesielle karakter og leder prosessen fra begynnelse til slutt. På denne måten kan vi kvalitativt gjennomføre både små og store støyundersøkelser på en kundeorientert måte.

Innenfor feltet vibrasjonsundersøkelser har vi kompetanse preget av faglige ferdigheter av høy kvalitet. Vi kan dessuten gjennomføre vibrasjonsmålinger og planlegge vibrasjonsforebygging på en grundig og helhetlig måteS

Produkter og tjenester:

  • Støyundersøkelser og -modellering (for eksempel av trafikk- og industristøy og motorsportbasert støy)
  • Planlegging av støyvern
  • Støymålinger
  • Vibrasjonsundersøkelser
  • Planlegging av vibrasjonsvern