abstractright abstractright

Styring av vannressurser

Det er svært viktig for samfunnet å ha en vannforsyning og et kloakksystem som er pålitelig og velfungerende.

Vi tilbyr tjenester som er aktuelle for bruk i vannforsyningsnettverk hele livssyklusen gjennom. Vi samarbeider tett med sivilingeniører, geoplanleggere og andre interne eksperter, slik at vi sørger for at resultatet blir best mulig, uansett hvor krevende prosjektet er. Hovedtjenestene våre innenfor vannressursstyring omfatter blant annet:

  • generelle planer og utviklingsplaner
  • undersøkelser
  • nettverk- og linjeplanlegging
  • planlegging av pumpestasjoner for avløpsvann og planlegging av forsterkerstasjoner
  • måling og modellering
  • stormvannsstyring
  • kontrakter og tilsyn