abstractright abstractright

Trafikkmodellering

Vi er grundige når vi modellerer og studerer transportsystemkravene og påvirkningen trafikkløsningene har.

Trafikkmodeller er et viktig verktøy under den strategiske planleggingen av trafikk og hele veien frem til planleggingen av de fysiske konstruksjonene. Vi tilbyr modelleringstjenester for alle planleggingsnivåer. Den allsidige fagkompetansen vår innenfor trafikkmodellering kommer til nytte i store tverrfaglige prosjekter under de ulike fasene av planlegging.

Vi er godt forberedt til arbeidet med å modellere og simulere driften av omtrent alle typer transportmidler. Vi lager virtuelle 3D-modeller, simuleringer og visuelle materialer i samsvar med kundens krav til presisjon.

Produkter og tjenester:

  • utarbeidelse og beregning av trafikkmodeller
  • trafikkundersøkelser på reguleringsplan- og strateginivået
  • trafikkprognoser med hensyn til trafikksystemer
  • detaljerte simuleringer og inspeksjon av funksjonalitet som er trafikkbaserte
  • inspeksjon av trafikkpåvirkning
  • modellering og simulering av offentlig transport
  • modellering og simulering av transporttrafikk og logistikksystemer
  • simulering av trafikkårer for forgjengere og syklister
  • programvarepresentasjon, salg og opplæring