abstractright abstractright

Trafikksikkerhet og smart mobilitet

Vi fremmer en tryggere trafikk, et tryggere trafikkmiljø og smart mobilitet. Til samme tid tar vi hensyn til verdier som miljø og komfort.

Vi gjennomfører oppdrag i alle størrelser, fra små målbaserte planer og undersøkelser til tjenestekontrakter som varer i mange år. Vi legger dessuten stor vekt på utvikling av tjenester og prosjektkonseptualisering.

I virksomheten har vi spesielt oppmerksomheten på samarbeidet med kunden samt på effektiv prosjektledelse. Metodene og tilnærmingene vi bruker, tilpasses alltid i samsvar med kundens behov og mål.

Produkter og tjenester:

 • bærekraftige mobilitetsplaner for kommuner og underregioner
 • operatørtjenester innen trafikksikkerhet
 • undersøkelser og forskningsstudier innen trafikksikkerhet
 • trafikksikkerhetsinspeksjoner, ettersyn
 • trafikksikkerhetsplaner for skoler og skolemiljøer
 • trafikkpasifisering, planer for fremgangsmåte
 • konsekvensanalyse, HEAT-beregninger
 • behandling av tiltak
 • arbeid med retningslinjer og handlingslinjer
 • tilgjengelighetsprogrammer og -planer
 • planlegging av bysentre
 • innfartsparkering, sykkelparkering