abstractright abstractright

Vedlikehold av broer og spesialkonstruksjoner

Gamle konstruksjoner må også fornyes og repareres, i tillegg til at det bygges nye konstruksjoner

Sito har de profesjonelle ferdighetene og fagkompetansen som er nødvendig for å gjennomføre prosjekter med ulike krav og i ulike størrelser. For prosjekter med ulike spesialkonstruksjoner kan vi dessuten føre tilsyn med kundens fordeler.  På broområdet har vi over mange år opparbeidet kompetanse og profesjonelle ferdigheter, samt erfaring med byggekontrakter og tilsynsoppgaver, under arbeidet med generelle og spesielle inspeksjoner av broer. Disse tjenestene tilbys av fagfolkene og designerne som arbeider innenfor tjenesteområdet “Prosjektledelse og -vedlikehold” og “Broer og konstruksjoner”

Vi har i tillegg flere veiledere som er sikkerhetskoordinatorer med fagkompetansen og mange års erfaring med koordinering av prosjektsikkerhet.

Spesialisttjenestene innenfor vedlikehold av spesialkonstruksjoner (broer og andre spesialkonstruksjoner) er dessuten tilgjengelige for deg under alle oppgaver tilknyttet overvåking av konstruksjonstilstand, prosedyreorientert programmering og planlegging av reparasjonsinvesteringer samt realiseringen av disse.

Vi har kapasitet til å tilby tjenestepakker som kan defineres på prosjektbasis. Dette gir fordeler som fleksibilitet, et problemfritt prosjekt og kostnadseffektiv prosjektledelse. Hos Sito er i vi stand til å tilby tjenestene som én enhet, fra prosjektets innledende planlegging til programmering av vedlikeholdet.