abstractright abstractright

Landskap

Vi tilbyr allsidig fagkunnskap innen miljø- og landskapsplanlegging, som dekker omgivelser både med og uten bygg.

Våre tjenester dekker ikke bare omfattende kulturmiljøer og miljøer med trafikkårer, men også detaljplanlegging av parker og gårdsplasser. Vi har spesielt god fagkunnskap innen planlegging av vannveier, og vi dekker områder som naturlig håndtering av dreneringsvann, havneområder og kystkonstruksjoner.

Vi har dessuten solid kompetanse innen planlegging av historiske miljøer, trafikkårearkitektur og gateomgivelser samt innen planlegging av ulike tak- og dekkeløsinger for gårdsplasser.

I tillegg har vi lang erfaring innenfor landskapsundersøkelser og landskapsplanlegging samt ulike sonebaserte undersøkelser. Dessuten er vi svært dyktige på kontraktsplanlegging, byggekontrakter og vedlikeholdskonsultasjon.

Bredt samarbeid på vegne av kunder

I alle prosjekter samarbeider vi med og tar i bruk Sitos andre tjenester og kompetanseområder etter behov. Ved spesielle problemstillinger tar vi i bruk våre samarbeidspartnere og Sitos fagfolk på ulike fagområder når det gjelder for eksempel samspill, modellering av dreneringsvann eller historiske steder. Tverrfaglige ferdigheter gjør det mulig å skape innovative løsninger og utvikle fagkunnskapen videre.

Målet med planleggingsarbeidet vårt er å oppnå et miljø som er funksjonelt, trygt og hyggelig. Miljøet skal også ha en høy estetisk standard, og alle detaljer skal være bærekraftige. Vi tar alltid hensyn til et kulturhistorisk og økologisk utgangspunkt, og all planlegging starter med tjenester innen beskyttelse av økosystemer.

I arbeidet bruker vi de nyeste programmene og geografiske data. Vi legger vekt på at det skal være enkelt å få oversikt over designen, og ved behov bruker vi Sitos gode fagkunnskap i samsvar med kundens behov og forhåpninger.

Tjenester

  • generell planlegging og gjennomføringsplanlegging av parker og grøntområder
  • miljødesign som støtter planlegging av arealbruk
  • landskapsundersøkelser og planer for vedlikehold av landskap
  • planer og undersøkelser for dreningsvann
  • planlegging av gate-, vei- og jernbanemiljø
  • planlegging av spesielle områder (for eksempel havner og ødelagte landskapsområder)
  • planlegging av hager, grønt dekke og overbygde hager
  • et sunt miljø i en levende by