abstractright abstractright

Materialeffektivitet og håndtering av masser

Vi tilbyr, i tillegg til miljøtjenesteområdet, planlegging for hvordan masser skal håndteres, fra planleggingsfasen til gjennomføringen av området. Tillatelsesprosessene er også inkludert.

Tjenestene gir kunden skreddersydde datatjenester (for eksempel bruk av Louhi-tjenesten), som sammen med fagfolkenes kompetanse produserer ikke bare miljøvennlige, men også kostnadseffektive løsninger.

Vi utarbeider tjenester, løsninger og produkter slik at vi kan skåne naturen på en effektiv måte.

 • Vi støtter materialeffektivitet og holder kontroll på materialer.
 • Vi reduserer bruk av naturressurser og reduserer avfallsproduksjon.
 • Vi støtter gjenvinning av materialer.
 • Vi tar hensyn til nødvendige logistikkløsninger og diverse strukturer.

Produkter og tjenester:

 • undersøkelser og rapporter
 • planer og strategier
 • planlegging og rådgivning for produktiv bruk av materialer
 • miljølisenser og logistikkrapporter
 • planlegging av avfallsplasser, bygninger og upartisk kvalitetskontroll
 • industrielle biprodukter fra handel og hvordan dra nytte av dem
 • håndtering av slam