abstractright abstractright

Miljøeiendom og miljøløsninger

Våre løsninger er ikke bare kostnadseffektive, men også miljøvennlige. I tillegg til prosjektledelse, byggekontrakter og tilsynstjenester forsøker vi å se etter innovative teknologier og løsninger som fremmer kundens interesser for hvert prosjekt. Den lange erfaringen som fagfolk innenfor miljø- og materialteknologier gir oss god beredskap for dette arbeidet.

I kjernen av fagkunnskapen vår er prosjekter innen rehabilitering av avfallsplasser og forurenset jord. Vi leder planleggingen og realiseringen av rehabiliteringsprosessen, risikoanalysen og tillatelsesprosessen i samarbeid med Sitos eksperter. I tillegg gjør vi hele anbudsprosessen og holder tilsyn med prosjektet.

Etter rehabilitering av forurenset jord kan området senere trygt og økonomisk brukes til nytt formål og med hensyn til miljømessige begrensninger. Vi fører kvalitetstilsyn ved hjelp av både dokumentasjon, besøk på stedet og laboratorie- og feltmålinger. I samarbeid med våre erfarne fagfolk blir prosessen problemfri, og faren for uventede forsinkelser blir mindre.

Vi bruker innovative teknologier og løsninger og tilpasser dem til prosjektene våre. Vi har tilpasset Geotube-teknologien for håndtering av slam. Den kan brukes til å effektivt tørke og behandle slam fra industrianlegg og fabrikker samt slam fra eutrofe innsjøer.