abstractright abstractright

Mudring og rehabilitering av vannveier

Sito Project Management har oppgaver på flere nivåer med hensyn til byggekontrakter innen mudrings- og havneutviklingsprosjekter. Vi dekker forberedelsesfasen samt bygging og garantiperioden. Våre ansatte har omfattende erfaring innenfor planlegging og gjennomføring av mudring og havnebyggeprosjekter både innenlands og utenlands.

Mudringsprosjekter

Vi er eksperter på mudringsprosjekter i vannveier og industrien.  Vi har kompetansen til å avklare fordelene og ulempene ved ulike mudringsmetoder med hensyn til både teknisk gjennomføring og kostnader. Virksomheten omfatter for eksempel:

 • mudring av forurensede sedimenter, inkludert videre behandling av mudringsmasser mudring av myke masser ved hjelp av sugemudring og tekniske metoder
 • • mudring av harde masser ved hjelp av mekaniske utgravingsmetoder
 • utgravinger under vann
 • utgraving av havsand med et sugemudringsfartøy og ved hjelp av mekanisk mudringsutstyr
 • relieffrehabilitering av industrielle basseng
 • rehabilitering av vannveier
 • behandling av industrielt slam, avløpsvann og vått avfall

I tillegg til oppgavene på oppgavelisten for byggekontrakter inkluderer mudringstjenestene våre også:

 • planer for deponering av havsedimenter
 • gunstig bruk av mudringsmasser og planer for fylling av mudrede områder samt gjennomføring
 • tiltak for innhenting av miljø- og vanntillatelser
 • utarbeidelse av miljøovervåking og gjennomføring av oppfølging samt analyse av resultatene
 • planer for kvalitetssikring av mudringsarbeid og analyse av resultatene etter at kvalitetssikringstiltakene er utført

Betydelige mudringsprosjekter som vi har vært en del av i løpet av de siste fem årene:

 • mudring og utvidelse av marin fylling i utvidelsesområdene og havneinngangene til Helsinkis vestre havn i 2010–2011
 • mudring og marin fylling av utvidelsesområdet til Helsinkis Jätkäsaari i 2011–2012
 • mudring og marin fylling av Helsinkis Kalasatama-område under byggeprosjektet i 2010–2012

Alle disse prosjektene har også gjennomgått fjerning og viderebehandling av forurenset overflatesediment.

 • rehabilitering av innsjøen Gallträsk i Kauniainen, gjennomført i 2009–2011
 • rehabilitering av innsjøen Ilajanjärvi’s Särkilahti i Ilomantsi, gjennomført i 2013

Geotube®-teknologi

Sito har enerett på å importere Geotube®-teknologien til Finland. Den er velegnet til å behandle diverse typer slam, avløpsvann og vått avfall. Metoden brukes med hell i industrien (for eksempel gruvedrift, stålindustri, oljebehandling og papir- og celluloseindustri), kommunale slambehandlingsanlegg, ved rehabilitering av vannveier og i diverse behandlingstyper for avløpsvann. Med metoden kan man håndtere slam og avløpsvann ved å skille det faste materialet fra vannet, slik at det er mulig å oppnå store besparelser og lavere totale kostnader. Metoden kan brukes hele året rundt, og den krever ikke mye landareal. Dette er en stor fordel, spesielt på industriområder.