abstractright abstractright

Prosjektledelse og -vedlikehold

Det krever kompetanse i prosjektledelse for å lykkes med byggeprosjekter. I et veldrevet prosjekt oppnås et bestemt resultat ved å følge avtalt tidsplan og levere arbeidet til avtalt pris. Vi tilbyr høy kompetanse og profesjonelle ferdigheter når vi leder et prosjekt.

Vi dekker alle omfattende tjenester innen ledelse av miljø- og infrastrukturprosjekter. Dette inkluderer ledelse og vedlikehold av vei- og gateprosjekter og kontrakter for tilsyn med og bygging av mangfoldige og komplekse prosjekter med infrastrukturer og underjordiske rom.

Vi sørger for at kundene oppnår ønsket resultat, uansett hvor krevende det gjeldende prosjektet er, ved hjelp av våre dyktige team med fagfolk og flere tiår med erfaring innenfor vei-, jernbane- og broprosjekter. I tillegg har vi erfaring med bygging av avfallsplasser og rehabilitering av forurensede landområder.

Arbeidet vårt er fleksibelt og effektivt ved hjelp av moderne, digital informasjonsteknologi, og dette fungerer som støtte for våre faglig dyktige og erfarne ansatte. Vi har funksjonelle systemer for kostnadsstyring tilgjengelig, og i store prosjekter kan vi ta i bruk et av Sitos egne kartbaserte nettprogram, for eksempel Louhi og Aino.

Tjenester vi tilbyr

 • prosjektledelse og faglige oppgaver
 • prosjektledelse i planleggingsfasen
 • tilsyn med generell planlegging og byggeplanlegging
 • prosjektledelse og kontraktutarbeidelse
 • tilsyn med arbeidsstedet
 • uavhengig kvalitetskontroll
 • trafikkordninger for veibygging og tidsplaner
 • sikkerhetskoordinatorens oppgaver
 • inspeksjon av broer og spesielle konstruksjoner, styring av broeiendom, prosedyreorientert programmering og utarbeidelse av reparasjonsinvesteringer
 • tjenester innen miljø- og risikostyring
 • miljøsøknader
 • boliger, industribygg og næringsbygg
 • posisjonsdatatjenester og modellering
 • innhenting av mobile og faste nettverksmål

Sektorer vi arbeider i

 • motorveier
 • broer og spesialkonstruksjoner
 • gater og kommunal prosjektering
 • parker, gårdsplasser og grøntområder

Prosjekter innen ledelse og vedlikehold

 • bergområder
 • havner med tekniske nettverk
 • mudringsområder
 • rehabilitering og håndtering av områder med forurenset jord
 • avfallsplasser og -områder
 • master og basestasjoner

Se videoen som viser rehabiliteringen av innsjøen Gallträsk.