abstractright abstractright

Strategikonsultasjon

Vi tilbyr allsidige konsultasjonstjenester som tar utgangpunkt i infrastruktur og ledelse. Vi hjelper kunden å finne den riktige veien fremover. Utvikling av strategi, prosesser og driftsmodeller utgjør kjernen i tjenestene våre. Vi ønsker å hjelpe kundene ved å føre dem gjennom endring på mange ulike måter.

Vi er en tverrfaglig kompetansegruppe som jobber innenfor infrastruktur og ledelse, og vi tilbyr våre kunder hjelp med:

 • • situasjonsledelse
 • • virksomhetsorientering og økning i kundeorientering
 • • gjennomførings-, samspills- og kommunikasjonsendring
 • • utvikling av driftsmodeller og -strukturer samt gjennomføring basert på krevende utviklingsprosjekter

Produkter og tjenester

Informasjon og ledelse

 • løsningskonsultasjon
 • prognoser, undersøkelse av gjeldende situasjon, overvåking
 • medier som hjelper ledelsen

Endringsledelse

 • hjelp med endringsledelse
 • konsultasjon om kommunikasjon og samspill
 • planlegging og støtte basert på utviklingsprosjekter

Produkt- og tjenesteledelse

 • strategier
 • aktivitets- og forretningsplaner
 • tjenestestrukturer og -prosesser
 • tjenestenettverk

Økonomistyring

 • forretningsplaner
 • driftseffektivitet