abstractright abstractright

Tjenester for telekommunikasjonsoperatører

Vi leverer tjenester innen måling, planlegging og bygging til telekommunikasjonsnettverk. Kundeløftet vårt har grunnlag i vår visjon. Fra god til best. Fra best til nyskapende.

De allsidige tjenesteproduktene våre tilbyr kundene kostnadseffektivitet, kvalitet og konkurransefortrinn. Vi tilbyr ekspert- og informasjonstjenester over hele Finland, slik at vi kan støtte kundene i deres daglige virksomhet og ved å gjennomskue de strukturelle endringene i bransjen.

Produktene og tjenestene våre designes, utvikles og produseres i et integrert verdinettverk. Vi mener at det er mer riktig å snakke om arbeidsdeling og samarbeid enn om utkontraktering. Målet med tjenestetilbudene våre er å samordne og ferdigstille driftsprosesser.

Tjeneste for innhenting og distribusjon av geografiske data og ledelsesdata

aino_logo_300-150x97Aino Data Services

Denne tjenesten lar deg hente inn alle geografiske data og legge dem inn i informasjonssystemet ditt i et format som er kompatibelt og oppdatert.