abstractright abstractright

Trafikk- og logistikktjenester

Tjenestegjøring og digitalisering gir oss muligheter til å forbedre og fornye effektiviteten til tjenestene og prosessene. I tillegg til tradisjonell planlegging og konsultasjon inneholder trafikk- og logistikktjenestene våre også digitale tjenester for veivedlikehold, -mobilitet og -transport.

 

Vi tilbyr også tjenesteløsninger innen trafikkinformasjon, tilknyttet konsultasjon og utarbeidelse av helhetlige løsninger og løsninger innen utkontraktering. Ved hjelp av tjenestene vi tilbyr, er det mulig å utvikle trafikkautomatisering, robotisering og MaaS-tjenester (Mobility as a service).

Transportforskning og -modellering og løsninger med trafikkinformasjonstjenester

2017_liikennelaskenta_130x90Transportforskning
Vi omdanner transportforskningen til informasjon som vi bruker i trafikk- og transportplanlegging og tjenesteutvikling. Ved å digitalisere datainnsamlingen og forskningsmetodene kan vi bygge en bedre informasjonsbase og utarbeide bedre situasjonsanalyser.

2017_liikenteen_mallinnus_pieniTrafikkmodellering
Vi er grundige når vi modellerer og studerer trafikksystemkravene og trafikkløsningenes påvirkning.

 

 

2017_alykasliikenne_pieniLøsninger med trafikkinformasjonstjenester
Tjenesteløsningene vi tilbyr innen trafikkinformasjon, gir kundene våre helhetlig, nøyaktig og oppdatert trafikkinformasjon.

 

Konsultasjon i tilknytning til mobilitetstjenester, digitalisering, utvikling og søknader

2017_liikenneturvallisuus_pieniTrafikksikkerhet og tilgjengelighet
I trafikksikkerhetsarbeidet vårt legger vi vekt på å skape et trygt miljø og fremme holdninger og fremgangsmåter som gir økt helse og sikkerhet.

 

2017_liipy_150x104Mobilitetsstyring
Vi fremmer bærekraftig og sunn mobilitet, og hjelper kundene å løse problemer som oppstår som følge av private motoriserte kjøretøy.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOffentlig transport
Vi lager anlegg for offentlig transport som er brukerorienterte, av høy kvalitet og organisert på en effektiv måte.

 

 

2016_henkiloliikenne_3_lev150Passasjertransport
Vi tilbyr en omfattende tjenestepakke for planlegging av kommunale passasjertransportløsninger. Pakken inneholder alt fra planlegging av transportmetoder og innkjøp til planlegging av intermodal passasjertransport. I arbeidet vårt tar vi hensyn til alle mulighetene som digitalisering gir, og vi tar hensyn til kravene for offentlig tilgjengelige data.

 

PrintMaaS-tjenester (Mobility as a Service)
Med stor interesse baner vi vei for nye mobilitetstjenester. Vi har derfor bygget et omfattende nettverk av samarbeidspartnere, slik at vi kan arbeide mot dette målet. Vi tilbyr en rekke MaaS-tjenester, fra fagkonsultasjon og planlegging til driftstjenester.

 

 

2017_sahkoinen_liikenne_ev_130x92Elektronisk trafikk
Sito har et omfattende utvalg av fagfolk og er dermed utstyrt for å kunne levere allsidige elektroniske trafikktjenester. Det omfattende nettverket av samarbeidspartnere gjør at vi kan levere enhver tilleggskompetanse som er nødvendig.

 

Strategisk planlegging

2016_liikennejarjestelmatyo_150levArbeid med transportsystem
Vi er aktivt involvert i moderniseringen av transportsystemarbeidet. Målet vårt er å gjøre prosessen mer effektiv og eksperimentell. I tillegg vil vi rette oppmerksomheten mer mot informasjon og kundebehov samt å involvere nye aktører.

 

2016_raideliikenne_lev150Jernbanetrafikk
Vi tilbyr fagkompetanse innenfor planlegging av lett jernbanetrafikk i by, og vi løser utfordringene som langdistansetransport på jernbane kan gi.

 

2017_logistiikka-pieniLogistikk
Vi utvikler logistikksystemene kontinuerlig og sørger dermed for at samfunnet og selskaper er bærekraftige og konkurransedyktige. I tillegg sørger vi for at det finnes vekstmuligheter.