abstractright abstractright

Elävä Kaupunki

Kestävien kaupunkiseutujen kehittäminen on välttämättömyys tulevaisuuden haasteiden edessä, jotta  Suomi säilyttää kilpailukykynsä muuttuvissa olosuhteissa. Kestävyyden edellytyksenä on elinvoimaisuus kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla ja näihin haasteisiin Elävä kaupunki vastaa.

Elävä kaupunki on ehjä ja laaja kokonaisuus, joka muodostuu toisiaan täydentävistä osista, joita ovat:

Elävä kaupunki -konseptin kautta voimme vastata kestävyyden haasteisiin kokonaisvaltaisesti kaikilla osaamisalueillamme projektissa kuin projektissa.

Parhaat asiantuntijat parhaan ympäristön puolesta

Elävä kaupunki on suunnattu tahoille, joilla on vahva tahto kehittää elinvoimaisempaa ympäristöä pitkälle tulevaisuuteen. Elävä kaupungin monialaiseen tiimiin on koottu Siton parhaat asiantuntijat, jotka huolehtivat, että hankkeissa hyödynnetään parasta asiantuntemusta kestävyyden kysymyksissä. Käytössä on myös vahva yhteistyöverkosto, jonka kautta voidaan tarjota ratkaisuja kaikkiin kestävyyden kysymyksiin.

Sitossa tiedämme pitkään kokemukseen pohjautuen, että Elävien kaupunkien ylläpitäminen pitkälle tulevaisuuteen edellyttää strategista ajattelua yli ammattirajojen suunnitteluprosessien alusta loppuun. Elävä kaupunki –hanke voi olla pieni tai iso, jokainen askel kohti parempaa elinympäristöä on tärkeä.

Yhteistyössä kohti parempaa elinympäristöä

Tarjoamme myös tukea kestävyyden tilannekuvan luomiseen ja asiantuntemusta kestävyyden läpivientiin ja kehityshankkeiden johtamiseen.

Elävän kaupungin periaatteita ovat kommunikaatio, yhteistyö ja yhdessä luominen, joiden avulla pystymme yhdessä kehittämään entistä parempaa ja kestävämpää ympäristöä. Keskitymme vaikutuksiltaan olennaiseen, pohjaamme johtopäätökset tietoon ja tuomme tulokset esiin ymmärrettävästi ja innostavasti. Tätä kaikkea osaamme ja Elävän kaupungin avulla tuomme tämän entistä paremmin esille.

EK_pilvet_2