abstractright abstractright

Kallio- ja geotekniikka

Kallio- ja geotekniikka luovat vankan perustan jokaiselle rakennetun ympäristön hankkeelle. Suunnittelemme kallio- ja pohjarakenteet kaikkeen rakentamiseen.

Kallio- ja geotekniikan merkitys kasvaa rakennushankkeissa rakennetun ympäristön ja luonnon asettamien ehtojen lisääntyessä. Merkitys korostuu maankäytön kiihtyessä sekä rakennusmateriaalien saatavuuden supistuessa ja niille asetettujen vaatimusten kasvaessa.

Kalliotekniikka on maanalaisten tilojen ja avolouhintakohteiden kalliorakenteiden suunnittelua siten, että ne toimivat vahvoina ja pitkäikäisinä kantavina rakenteina. Suunnittelussa otetaan huomioon ympäristön vaatimukset niin pohjavesien hallinnalle kuin rakentamisen aikaisille vaikutuksille, kuten tärinälle.

Geotekniikka sovittaa yhteen maaperän ja rakenteet

Geotekniikka on rakenteiden ja maaperän ominaisuuksien ja mahdollisuuksien suunnitelmallista yhteensovittamista. Vaatimuksena pohjarakenteille on turvallisuuden varmistaminen. Tavoitteina ovat toteutettavuudeltaan taloudelliset ja pitkäaikaisesti kestävät rakenteet, joiden takeina ovat sortumien ehkäiseminen, luotettava perustaminen sekä haitallisten painumien ja routimisen eliminointi.

Pohja- ja pintavesien hallinta on korostuva tekijä turvallisuuden varmistamisessa ja kestävien rakenteiden takaajana sekä luonnonolosuhteiden suunnitelmallisessa säilyttämisessä. Geotekniikalla voidaan myötävaikuttaa moniin ympäristönsuojelullisiin sekä toimivuus- ja taloudellisuusnäkökohtiin.

Kallio- ja pohjarakentaminen sekä niiden perustana olevat kallio- ja geotekniikka tutkimuksineen muodostavat merkittävän osan kaikkea rakennettavaa ja ylläpidettävää ympäristöä kuten:

• Liikenneväylät: tiet, kadut, radat, vesiväylät sekä niiden sillat ja tunnelit
• Taito- ja ympäristörakenteet
• Alue-, teollisuus- ja talonrakennuskohteet sekä niiden kalliotilat
• Satama- ja vesirakennuskohteet
• Urheilu- ja liikuntapaikkakohteet
• Vesi- ja energiahuollon sekä tiedonsiirron verkot

Vankka osaamisemme kallio- ja geotekninen osaaminen kattaa palvelut tarve- ja rakennettavuusselvityksistä vaativaan pohjarakennussuunnitteluun, muun muassa:

• Kalliotilojen rakentamiseen
• Rakenteiden ja rakennusten perustamiseen
• Pohjanvahvistuksiin
• Perustusten vahvistuksiin
• Kaivantoihin tuentoineen
• Avolouhintoihin vaativassa ympäristössä
• Pohjavedenhallinnan ja kuivatuksen rakenteisiin
• Liikenneväylien rakenteisiin

Palveluihimme kuuluvat myös tarkastus- ja asiantuntijavalvontatoiminta, maa- ja kallioperätutkimusten suunnittelu, geologiset palvelut sekä alan koulutus-, ohjeistus- ja kehittämistehtävät.