abstractright abstractright

Liikenteen ja logistiikan palvelut

Palveluistuminen ja digitalisaatio antavat mahdollisuuksia palvelujen ja prosessien tehostamiselle ja uudistamiselle. Liikenteen ja logistiikan palvelumme kattavat perinteisen suunnittelun ja konsultoinnin ohella väylänpidon, liikkumisen ja kuljettamisen digitaaliset palvelut.

Tarjoamme myös liikenteen tietopalveluratkaisuja, niihin liittyvää konsultointia sekä kokonais- ja ulkoistamisratkaisujen valmistelua. Mahdollistamme palveluillamme liikenteen automatisaation, robotisaation ja MaaS-palvelujen kehittämisen.

Liikennetutkimus ja -mallinnus sekä liikenteen tietopalveluratkaisut

liikennelaskenta_pieniLiikennetutkimukset
Tuotamme liikennetutkimusten avulla tietoa liikenteen ja liikennejärjestelmän suunnitteluun ja palvelujen kehittämiseen. Tietojen keräämisen ja tutkimusmenetelmien digitalisoimisella mahdollistamme entistä paremman tietopohjan, tilannekuvan tuottamisen ja analysoinnin.

mallinnus_pieniLiikenteen mallinnus
Mallinnamme ja tutkimme kattavasti liikennejärjestelmän tarpeet ja liikenteellisten ratkaisujen vaikutukset.

 

WEB2013_projekti_alyliikenne_1400x800Liikenteen tietopalveluratkaisut
Liikenteen tietopalveluratkaisumme mahdollistavat sen, että voimme tarjota asiakkaillemme kattavaa, ajantasaista ja täsmällistä liikennetietoa.

Liikkumispalveluiden konsultointi ja digitalisoituminen, kehittäminen ja sovellukset

litu_pieniLiikkenneturvallisuus ja esteettömyys
Liikenneturvallisuustyössä keskeistä on luoda turvallinen ympäristö sekä edistää tur­vallisuutta ja terveyttä arvostavia asenteita ja toimintatapoja.

 

Liikkumisen ohjaus
Edistämme kestävää ja terveellistä liikkumista ja autamme asiakkaitamme ratkaisemaan yksityisautoilusta aiheutuvia ongelmia.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJoukkoliikenne
Luomme puitteet käyttäjälähtöiselle, laadukkaalle ja samalla tehokkaasti järjestettävissä olevalle joukkoliikenteelle.

 

2016_henkiloliikenne_3_lev150Henkilöliikenne
Tarjoamme kattavan palvelukokonaisuuden kuntien henkilöliikenteen  suunnitteluun järjestämistavan ja hankintojen suunnittelusta erilaisten kuljetusten yhdistelyn suunnitteluun. Huomioimme työssämme digitalisaation mahdollisuudet ja avoimeen dataan liittyvät vaatimukset.

2016-maas_pieni_130x90Liikkuminen palveluna (MaaS)
Olemme eturintamassa edistämässä uusien liikkumisen palveluiden syntymistä ja rakentaneet kattavan yhteistyöverkoston eri toimijoiden kesken. Tarjoamme monipuolisesti erilaisia MaaS-asiantuntijapalveluita konsultoinnista ja suunnitteluista operointiin.

Sahkoinen_liikenne_mittaristo_130x90Sähköinen liikenne
Sitolla on monipuolinen asiantuntijuus- ja palvelutarjonta myös sähköisessä liikenteessä. Osaamistamme täydentää kattava yhteistyöverkosto.

 

Strateginen suunnittelu

2016_liikennejarjestelmatyo_150levLiikennejärjestelmätyö
Olemme mukana uudistamassa liikennejärjestelmätyötä entistä tehokkaammaksi ja kokeilevammaksi, tietoa ja asiakastarpeita esille nostavaksi ja uudet toimijat mukaan ottavaksi prosessiksi.

 

Leppis_pieniRaideliikenne
Tarjoamme raideliikenneosaamisemme sekä kaupunkiseutujen raitiotieliikenteen suunnitteluun että junaliikenteen haasteiden ratkaisemiseen.

 

satama_pieniLogistiikka
Varmistamme logistisen järjestelmän kehittämisellä yhteiskunnan ja yritysten kestävän kilpailukyvyn ja kasvumahdollisuuden.