abstractright abstractright

Maisema

Tarjoamme monipuolista ympäristö- ja maisemasuunnittelun asiantuntemusta kattaen niin rakennetun kuin rakentamattoman ympäristön.

Palvelumme kattavat niin laajat kulttuuriympäristö- ja väyläympäristö-kokonaisuudet kuin detaljitason puisto- ja pihasuunnittelun. Erityisen vahvaa osaamisemme on vesistöihin liittyvässä suunnittelussa kattaen hulevesien luonnonmukaisen käsittelyn, satamaympäristöt ja rantarakentamisen.

Asiantuntemuksemme on vankka myös historiallisten ympäristöjen, väyläarkkitehtuurin ja katuympäristöjen suunnittelussa sekä erilaisten katto- ja kansipiharatkaisujen suunnittelussa.

Maisemaselvitykset ja maisemanhoitosuunnitelmat sekä erilaiset kaavalliset selvitykset ovat myös aluetta, josta meiltä löytyy pitkäaikaista kokemusta. Lisäksi hallitsemme suunnitteluttamisen, rakennuttamisen ja ylläpidon konsultoinnin.

Laajaa yhteistyötä asiakkaiden hyväksi

Teemme kaikissa hankkeissa yhteistyötä Siton muiden palvelu- ja osaamisalueiden kanssa tarpeen mukaan. Erityiskysymyksissä hyödynnämme yhteistyökumppaneitamme ja Siton eri alojen asiantuntijoita esimerkiksi vuorovaikutuksen, hulevesimallinnuksen tai historiallisten kohteiden osalta. Monialaisuus mahdollistaa innovatiivisten ratkaisujen syntymisen ja jatkuvan osaamisen kehittymisen.

Suunnittelutyömme tavoitteita ovat toimiva, turvallinen ja viihtyisä ympäristö, joka on esteettisesti korkeatasoinen ja kestävä kokonaisuus viimeistä detaljia myöten. Kulttuurihistorialliset ja ekologiset lähtökohdat otetaan aina huomioon ja ekosysteemipalveluiden turvaaminen on kaiken suunnittelun lähtökohtana.

Työssä käytämme apuna viimeisimpiä ohjelmistoja ja paikkatietoaineistoja. Panostamme suunnitelmien havainnollisuuteen ja tarvittaessa hyödynnämme Siton vahvaa mallinnusosaamista tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaan.

 Palvelut

  • Puistojen ja viheralueiden yleis- ja toteutussuunnittelu
  • Maankäytön suunnittelua tukeva ympäristösuunnittelu
  • Maisemaselvitykset ja maisemanhoitosuunnitelmat
  • Hulevesisuunnitelmat ja -selvitykset
  • Katu-, tie- ja rataympäristösuunnittelu
  • Erityisalueiden suunnittelu (mm. satamat, maisemavauriokohteet)
  • Pihojen, viherkattojen ja kansipihojen suunnittelu
  • Elävän kaupungin hyvinvoiva ympäristö