abstractright abstractright

Maisemaselvitykset ja -suunnitelmat

Maisemaselvitykset ja suunnitelmat ovat yleis- ja asema-kaavoituksen, tie-, väylä- tai hankesuunnitelmien lähtö-aineistoon sisältyviä maisema- ja kulttuurimaisemaselvityksiä, rakennettujen kohteiden inventointeja, vaikutusten arviointia sekä laajamittakaavaisia maisemanhoitosuunnitelmia ja –strategioita.

Maisemasuunnittelijoiden lisäksi niihin osallistuvat myös Ympäristö –palvelualueen eri asiantuntijat, sillä laajamittakaavainen suunnittelu edellyttää yleensä monipuolista asiantuntemusta. Teemme lisäksi yhteistyötä maan johtavien rakennetun ja kulttuurihistoriallisen ympäristön asiantuntijoiden kanssa.

Hyvät selvitykset avain menestykselliseen suunnitteluun

Luonnon- ja kulttuurimaiseman ominaispiirteet ovat tärkeä lähtökohta mille tahansa suunnitteluhankkeelle. Asianmukainen inventointi- ja selvitystyö, analysointi ja raportointi ovat tyypillisiä suunnitteluhankkeen alkuvaiheen tehtäviä, joita Maisemasuunnittelun ja Ympäristön palvelualueet tarjoavat yhteistyössä.

Usein suuret hankkeet joudutaan suunnittelemaan vähitellen, jolloin perusselvitykset tilataan muista palvelualueista riippumattomana toimeksiantona. Alueellinen kehittäminen sekä kunta- tai maakuntakohtainen hankkeistaminen ja aikatauluttaminen edellyttävät myös laajamittakaavaista strategista suunnittelua, jonka keskeisenä osana on kustannusten toteutuskustannusten hallinta. Pääkaupunkiseudulla ja eri puolille Suomea sijaitsevien toimistojemme ansiosta suunnittelijoillamme on hyvä aluetuntemus koko maassa.