abstractright abstractright

CityCad

Citycad on Siton kehittamä kattava suunnitteluohjelma liikenneväylien ja niihin liittyvän infrastruktuurin suunnitteluun. Se on tarkoitettu esimerkiksi suunnittelutoimistojen ja kuntien työvälineeksi.

CityCad on kehitetty yhteistyössä alan suunnittelijoiden kanssa suomalaisen infra-alan tarpeisiin. Ohjelma tukee suunnitteluprosessia ja tuo todellista apua päivittäiseen työhön ja mahdollistaa aidosti usean suunnittelijan hallitun yhtäaikaisen työskentelyn.

CityCadiä käytetään teiden, katujen, ratojen, vesiväylien sekä kuivatuksen, vesihuollon ja pohjanvahvistuksen suunnitteluun.

CityCad tietomallipohjainen, mikä mahdollistaa mm. helpon määrälaskennan, eri vaihtoehtojen nopean vertailun, suunnitelmatiedon älykkään havainnollistamisen, mallien tuottamisen koneohjausta varten ja joustavan jatkojalostamisen esimerkiksi esittelymalliksi.