abstractright abstractright

Hankkeen lähtötiedot

Tuotamme paikkatieto-, kartta-, maastomalli- ja ilmakuva-aineistojen hankintaan, säilytykseen, ylläpitoon ja jakeluun liittyviä palveluja.

Kun tarvitset vaativien suunnittelutehtäviesi lähtötiedoiksi tai infraomaisuuden hallinnan tausta-aineistoiksi pohjakarttoja, maastomalleja, ortokuvia tai muita paikatietoaineistoja, valintasi on Aino.

Tuotamme aineistot kustannustehokkaasti sovittaen ne joustavasti eri suunnitteluohjelmistoihin ja koordinaattijärjestelmiin.

Pohjakartat

Uusien pohjakarttojen tuottaminen kaavoituksen, infran suunnittelun ja kunnossapidon tarpeisiin laserkeilauksiin ja ilmakuvauksiin perustuen.

Maastomallit

Infran suunnittelun ja kunnossapidon lähtötietona käytettävien maastomallien tuottaminen. Tuotamme myös virtuaali- ja web-malleja.

Ortokuvat

Uusien digitaalisten ortokuvien tuottaminen.

Infraomaisuuden inventointi

Inventoimme tehokkain menetelmin (mm. laserkeilaus ajoneuvosta ja vanhojen suunnitelmadokumenttien digitointi) esimerkiksi liikennemerkit ja muut maastossa olevat omaisuuserät. Tarvittaessa inventoimme myös omaisuuden kunnon ja tarjoamme Louhi-tietopalveluja organisaation infraomaisuuden hallintaan.

Aineistojen tuottamisen lisäksi tarjoamme tukipalveluja:

  • koordinaatisto- ja formaattimuunnokset
  • aineistojen laaduntarkastukset
  • asiantuntija-apua aineistojen ja kartoitustöiden hankintaan.