abstractright abstractright

Henkilöliikenne

Tarjoamme palveluita koko Suomen alueella joukko- ja henkilöliikenteen järjestämistavan ja hankintojen suunnitteluun, sosiaali- ja terveydenhuollon ja oppilaskuljetusten yhdistämiseen osaksi kustannustehokasta kokonaisuutta. Kehitämme jatkuvasti henkilöliikenteen palvelukokonaisuuttamme ja huomioimme digitalisaation mahdollisuudet ja avoimeen dataan liittyvät vaatimukset.

Suunnittelutyömme alkaa yhdessä asiakkaidemme kanssa tarvekartoituksella. Mikä on organisaation palvelutavoite ja miten joukko- ja henkilökuljetukset ovat tukipalveluna tätä tavoitetta täyttämässä? Kokoamme asiantuntijoidemme ja verkostoyritystemme kautta perusteltuja ehdotuksia ja ideoita kuljetusten organisoinnin, järjestämistavan, liikennöinnin hankintojen tai asiakaskohdennuksen parantamiseksi. Sito toteuttaa ja konsultoi myös joukko- ja henkilöliikenteen digitaalisia tukipalveluja. Yhdessä voimme rakentaa kokonaisuuden, jossa käytössäsi on aina ajantasaisen tieto liikennepalveluiden järjestämiseksi ja tulevien muutosten vaikutusten analysointia varten. Jos tarve on toteuttaa palvelujen käyttäjille informaatio-, varaus- ja yhdistelypalveluita, niin tämäkin onnistuu meidän kauttamme.

Haasteet joukkoliikenteen toimivaltaisilla viranomaisilla, sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjillä ja kuntien sivistystoimissa lisääntyvät kustannuspaineiden ja tehtävien lisääntyessä. Olemme mielellämme tukemassa teitä muutostilanteissa tai arjen palveluongelmien ratkaisemisessa aina tapauskohtaisesta hankinnasta aina usean vuoden kokonaissuunnitelmaan asti.

Tuotteet ja palvelut

  • Tarvekartoitukset
  • Hankintojen suunnittelu ja tuki
  • Henkilökuljetusten palveluprosessit
  • Liikennöinnin suunnittelu
  • Vuorovaikutus ja palvelumuotoilu
  • Liikennetiedon digitointi
  • Suunnittelu- ja vaikuttavuustyökalut –palveluna (selainsovellukset)
  • Joukko- ja henkilöliikenteen informaatio-, varaus- ja yhdistelypalvelut (mobiilisovellukset)