abstractright abstractright

Kalliorakentamisen asiantuntijatehtävät

Rakentaminen siirtyy enenevässä määrin tulevaisuudessa maanalaiseen rakentamiseen ja toimintaan. Suurin osa kaivoksista toteutetaan maanalaisina, liikenneväylät, pysäköintilaitokset, vesien puhdistuslaitokset ja monet muut tilat sijoitetaan jatkossa kallioperään. Sitolla (Kaupunki/Kalliotilat ja tunnelit)  on hyvä osaaminen em. tilojen suunnittelusta. Rakennuttajilla on vankka kokemus kalliorakentamisesta sekä  maanpäällä että maanalla sekä erilaisten kalliorakentamiseen liittyvien erityistehtävien hoitamisesta.

Olemme avustaneet niin tilaaja, suunnittelu- kuin urakoitsijaorganisaatioita. Asiakaskuntaamme on kuulunut Suomessa ja ulkomailla mm:

 • Energiayhtiöt
  • projektinjohtoa
  • toimivien tilojen katselmointeja ja eritysselvityksiä,
  • T&K projektien koordinointia ja niihin liittyviä asiantuntija tehtäviä
  • projektien ohjausryhmä työskentelyä
  • sopimustulkintoja
 • Vesihuoltoyhtiöt
  • suunnitelmien katselmointia
  • työsuunnitelmia
  • aikataulu- ja kustannustarkasteluja
 • Kalliorakennus- ja urakointiliikkeet
  • liiketoiminnan kehittämistehtäviä
  • PPP hankkeen tarjousvaiheen projektinjohto
  • laatu- ja johtamisjärjestelmien kehittäminen
  • riskienhallintaa
  • projekti- ja työmaajohtoa
  • työmaa ja tuotannon suunnittelua
  • urakkalaskentaa
  • alihankkijoiden arviointeja
  • henkilökunnan koulutusta ja perehdytystä
  • työmaa valvontaa
 • Kaivosyhtiöt ja laitevalmistajat
  • louhintaprosessien ja laitteiden kehitysprojekteja
 • Suunnittelutoimistot
  • suunnitelmien käytännön toteutettavuuden arviointia ja suunnittelua
  • aikataulutusta ja kustannusarvioita
  • työnaikaiset suunnittelutehtävät

Meillä on oman henkilökunnan lisäksi laaja suomalainen ja ulkomainen verkosto ja voimme aina koostaa parhaan mahdollisen tiimin tilaajan tarpeisiin ja järjestää siten valoa tunnelin päähän.