abstractright abstractright

Katuympäristön suunnittelu

Katuympäristöjen suunnittelussa pyritään ekologisiin ja esteettisesti korkeatasoisiin ratkaisuihin. Pinnoitteiden, olemassa olevan kasvillisuuden käsittelyn, istutusten sekä kalusteiden ja varusteiden suunnittelun lisäksi hulevedet pyritään hyödyntämään ikään kuin itsekastelujärjestelmänä tai käsittelemään luonnonmukaisesti. Tiivis yhteistyö muiden katusuunnitteluun liittyvien osaamisalueiden kanssa takaa turvallisen, toimivan ja kestävän tuloksen.

Katuympäristö muodostaa yhdessä puistojen kanssa rakennetun ympäristön keskeisimmän julkisen ulkotilan, jossa oleskellaan, kuljetaan ja välillä juhlitaankin. Katuympäristön kaupunkikuvalliset tavoitteet on yleensä määritelty jo asemakaavoituksen yhteydessä, mutta tilaajan toiveiden mukaan niitä voidaan kehittää yleis- ja rakennussuunnittelun yhteydessä.

Perusparannuskohteissa yhtenä lähtökohtana on olemassa oleva ympäristö. Vaikka kaupunkikuva ensisijaisesti määräytyykin rakennusten luoman kokonaisuuden mukaan, siihen voidaan vaikuttaa positiivisesti hyvällä katuympäristösuunnittelulla. Suunnittelun keinoin voidaan korostaa rakennetun ympäristön omaleimaisuutta tai kulttuurihistoriallisia arvoja, jolloin istutukset, pinnat, kalusteet ja varusteet sekä valaistus muodostuvat kaupunkikuvan kannalta merkittävämmäksi tekijäksi kuin rakennusten julkisivut.

Katujen ja aukioiden yms. julkisten tilojen viihtyisyys vaikuttaa kaupungin vetovoimaan ja houkuttelevuuteen varsinkin, kun niiden laatuun kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Siton muotoilijoiden, maisema-arkkitehtien, suunnitteluhortonomien ja miljöösuunnittelijoiden vahvalla ammattitaitolla sekä yhteistyöllä teknisten katu-, pohjarakennus- ja valaistussuunnittelijoiden kanssa toteutetaan vaativimpienkin katuympäristökohteiden tavoitteet.