abstractright abstractright

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kaupunkisuunnittelulla, kaavoituksella, maankäytön ja kaupunkiympäristön suunnittelulla luodaan toiminnallista ja visuaalista laatua elinympäristöön. Tarjoamme kaupungeille, kunnille ja rakennusliikkeille sekä muille yhteistyökumppaneillemme vankkaa kokemusta ja monipuolista asiantuntemusta kaupunkisuunnittelun eri osa-alueilta. Toiminnassamme arvostamme innovatiivisia ratkaisuja ja vuorovaikutteista suunnitteluprosessia.

Tarjoamme monipuolista asiantuntemusta, joka kattaa koko kaupunkisuunnittelun laajan kentän laidasta laitaan.

Osaamisalueemme

  • Maankäytön suunnittelu, kaavoitus ja selvitykset
  • Vaikutusten arviointi ja arviointityökalut
  • Strategiat, rakennemallityöt, kehityskuvat
  • Detaljikaavoitus ja korttelisuunnitelmat
  • Vuorovaikutus, kaupunkitutkimus, barometrit
  • Kaupunkikuva ja lähiympäristö mm. suunnitelmat, ohjeet, käsikirjat ja vaikutusarviot
  • Keskustojen kehittäminen: ideasuunnitelmat ja yleissuunnitelmat sekä julkinen kaupunkitila
  • Kaupunkiympäristön suunnittelu, arkkitehtuuri ja muotoilu
  • Taitorakenteiden arkkitehtisuunnittelu mm. sillat ja meluesteet
  • Esteettömyys kaupunkiympäristön suunnitteluun liittyen