abstractright abstractright

Liikenneturvallisuus ja esteettömyys

Liikenneturvallisuustyössä keskeistä on luoda kaikille liikkujille turvallinen ympäristö sekä edistää tur­vallisuutta arvostavia asenteita ja toimintatapoja.

Teemme ammattitaidolla monipuolisia liikenneturvallisuuteen ja es­teettömyyteen liittyviä suunnitelmia ja tutkimuksia. Asiantuntijamme hallitsevat niin fyysisen ympäristön liikenneturvallisuus- ja esteettömyyssuunni­ttelun kuin liikennekasvatustyön. Meillä on myös vahva tutkimusosaaminen.  Toiminnassamme korostamme erityisesti asiakkaan kanssa yhdessä tekemistä, yhteistyötä sidosryhmien kanssa sekä tehokasta projektinhallintaa.

Tuotteet ja palvelut:

 • Kuntien liiken­neturvallisuustyön tukeminen (liikenneturvallisuustoimija)
 • Liikenneturvallisuussuunnitelmat, viisaan liikkumisen suunnitelmat
 • Liikennekasvatuksen ja turvallisuusviestinnän suunnittelu- ja tukipalvelut
 • Liikenneturvallisuusselvitykset ja -tutkimukset
 • Liikenneturvallisuustarkastukset, auditoinnit
 • Koulujen ja kouluympäristöjen liikenneturvallisuussuunnitelmat
 • Liikenteen rauhoittaminen, toimenpidesuunnitelmat
 • Vaikutusarviot
 • Aloitteiden käsittely
 • Ohje- ja toimintalinjatyöt
 • Esteettömyysohjelmat ja -suunnitelmat
 • Kaupunkikeskustojen suunnittelu