abstractright abstractright

Logistiikka

Tarjoamme logistiikan tutkimus- ja kehittämispalveluita sekä tavaraliikenteen ympäristö- ja talousvaikutuksia arvioivia laskentamalleja.

Monipuoliseen asiakaskuntaamme kuuluu ministeriöitä, väyläviranomaisia, EU:n komissio, alueviranomaisia, kaupunkeja, kuntia, yrityksiä sekä kuljetus- ja logistiikka-alan järjestöjä. Toimimme sekä kotimaisissa että kansainvälisissä projekteissa.

Siton yrityslogistiikkaosaaminen antaa mahdollisuuden tarkastella yrityksen logistiikan kokonaiskustannuksia ja siten suunnata kehitystoimenpiteet oikeaan kohtaan toimitusketjussa. Kehitystoimenpiteet eivät rajoitu ainoastaan varastointiin ja kuljetuksiin, vaan analyysin perusteella voidaan mallintaa myös yrityksen tuotantoprosessien vaikutusta logistiikkakustannuksiin.

Palvelumme

Yrityslogistiikka

 • Logistiikan kehittämiskartoitukset
 • Tehdaslogistiikka
 • Varastonhallinnan kehittäminen
 • Paluulogistiikka (sis. varaosat, kierrätys jne.)
 • Logistiikan kokonaiskustannusten laskentamalli
 • Toimitusketjujen kehittäminen
 • Kokoava tietopalvelu (ICT – hallintaratkaisut)

Mallinnus

 • Malleilla voidaan tarkastella koko kuljetusketjuja sekä siirtymiä eri kuljetustapojen välillä
 • Kuljetusjärjestelmien muutosten arviointi ja vaikutukset niin paikallisella kuin kansainväliselläkin tasolla
 • Kuljetusten tehostaminen

Alue- ja citylogistiikka

 • Liikennejärjestelmäsuunnitelmiin liittyvät logistiikkaselvitykset
 • Alueelliset logistiikkaselvitykset
 • Citylogistiikkaselvitykset

Logistiikkakeskukset

 • Logistiikkakeskusten suunnittelu
 • Liiketoimintasuunnitelmat

Tavaraliikenteen ja toimintaympäristön selvitykset

 • Tavaraliikenteeseen liittyvät selvitykset
 • Toimintaympäristöanalyysit
 • Kuljetuskäytäväselvitykset

Logistiikan kansainvälinen T & K

 • EU-hankkeet ja kansainväliset konsortiot
 • Kuljetuskäytävät ja mallinnus
 • Toimitusketjujen hallinta ja vihreä logistiikka

Jätelogistiikka

 • Jätelogistiikkaselvitykset
 • Best Practice -analyysit ja toimintamallien kehittäminen
 • Jätekuljetusten optimointi
 • Taloudellisuuslaskelmat

Koulutuspäivät

 • Logistiikkakurssi julkishallinnon päättäjille, virkamiehille ja suunnittelijoille sekä aluekehittäjille
 • Logistiikkakurssi yritysjohdolle