abstractright abstractright

Luontoselvitykset ja arvioinnit

Teemme luontoselvityksiä ja -arviointeja niin strategisella tasolla kuin yksittäishankkeissa ja suunnitelmissa.

Tarjoamme vahvan ja monipuolisen osaamisemme asiakkaan käyttöön. Hallitsemme sekä yksittäisiä luontoarvoja ja luonnonvaroja koskevat tarkastelut että laajemmat näkökulmat. Hyödynnämme muun muassa paikkatietoaineistoja analyysien ja suunnitelmien tuottamisessa.

Käytämme monipuolisesti uusimpia menetelmiä ja aineistoja. Asiantuntijamme kehittävät aktiivisesti alaansa. Tästä esimerkkinä ovat mm. ekosysteemipalvelut, kompensaatiotutkimus ja ekologisten verkkojen toimivuus.

Tuotteet ja palvelut:

  • Natura-arvioinnit
  • Luontoselvitykset
  • Luontovaikutusten arvioinnit
  • Ekologisen verkoston toimivuustarkastelut ja suunnittelu
  • Ekosysteemipalvelutarkastelut
  • Kompensaatiotarkastelut