abstractright abstractright

Materiaalikierto ja jätteet

Tuotamme palveluja ja ratkaisuja sekä tuotteita, jotka hyödyntävät tehokkaasti ja luontoa säästäen eri materiaalijakeita ja jätteitä.

Tarjoamme monipuolisen osaamisemme asiakkaan käyttöön eri materiaalien tutkimuksiin, selvityksiin ja hyötykäyttöön liittyen. Tuotamme palveluja ja ratkaisuja materiaalin, jätteiden ja energian hallintaan sekä jätteiden synnyn ehkäisyyn.

Osaamisemme muodostaa ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti kestävän ja tehokkaan kokonaisuuden ottaen huomioon eri rakenteet ja logistiikan.

Palveluitamme:

  • Tutkimukset ja selvitykset
  • Materiaalien hyötykäytön suunnittelu ja neuvonta
  • Ympäristöluvitus
  • Jätelogistiikkajärjestelmät
  • Kaatopaikkojen suunnittelu, rakennuttaminen ja puolueeton laadun valvonta
  • Teollisuuden ja kaupan sivutuotteet ja niiden hyödyntäminen
  • Lietteiden käsittely