abstractright abstractright

Palveluverkko kuvaa nyky- ja tahtotilan

Palveluverkkokuvauksessa tarkastellaan julkisten palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Yhdistämällä palveluiden nykytila väestön, työpaikkojen, palvelupisteiden ja yhdyskuntarakenteen kehityssuuntiin voidaan nopeasti muodostaa näkemys tulevaisuuden palveluverkosta. Toteutamme palveluverkkokuvauksia asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Kuvaamme sähköisellä karttapohjalla erilaisia kuntaparametreja ja mittareita asiakkaan tarpeen mukaan. Karttapohjalle sijoitettuja muuttujia voivat olla esimerkiksi työssäkäyntialueet, työllisyys, palveluiden sijainti ja palvelualueet, asiakasvirrat, väestö ikäryhmittäin, kaavoitetut alueet ja ikäasukkaiden palvelut. Autamme asiakkaita myös luotettavan tiedon keruussa.

Palveluverkkokuvaus voidaan toteuttaa myös yritysten tarpeisiin.

Louhi-palveluverkko luo mahdollisuuksia  

 Louhi-palveluverkossa hyödynnetään paikkatietoa, jonka avulla haluttu tieto visualisoidaan käyttäjälle. Paikkatieto mahdollistaa tiedon analysoinnin eri näkökulmista.

Palvelun avulla voidaan kuvata valitulla alueella palveluiden käyttö ja resurssit, palvelupisteiden sijainnit ja palvelualueet. Sähköiseen karttapohjaan voidaan lisätä myös esimerkiksi toimintaympäristöön kohdistuvat muutokset, kuten väestöennusteet ja asiakasvirrat tai kaavoitetut uudet alueet.

Louhi-palveluverkossa voidaan kunnan tila kuvata nykytilana sekä tulevaisuuden tavoitteellisena tahtotilana, esimerkkinä yhteinen näkemys palvelujen turvaamisesta tai käytön tehostamisesta yli kuntarajojen.

Louhi-palveluverkko mahdollistaa kuntien kuntarajat ylittävän moniammatillisen yhteistyön, jossa yhdistyvät asiantuntijuus, luotettava paikka- ja palvelutieto sekä karttamallinnus erilaisten kokonaisuuksien havainnollistamiseksi.