abstractright abstractright

Projektinjohto- ja asiantuntijatehtävät

Palvelumme sisältö täsmentyy kunkin asiakkaan toivomuksen mukaisesti

Tarjoamme infra-alalle kaikki projektinjohtopalvelut muun muassa suunnittelun ohjaus, urakoiden valmistelu, urakka-asiakirjojen laatiminen ja sopimusneuvottelut sekä rakennuttaminen ja paikallisvalvonta.  Palvelemme hankkeen aloituksesta aina takuuajan tehtäviin/tarkastuksiin asti.  Hankkeiden tehokas läpivienti ja tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen ylläpito on tärkeää, jotta infraomaisuuden arvo säilyy mahdollisimman hyvänä.

Osaamisemme ja resurssiemme täydentämiseksi olemme verkostoituneet alalla toimivien konsulttitoimistojen kanssa. Sopimusjuridiikan lisäksi ymmärrämme hyvin kohteisiin liittyvät suunnittelu- ja toteutusnäkökohdat  sekä kustannustekijät. Toimimme tiiviissä yhteistyössä Sito-yhtiöiden muiden toimialojen  kanssa.