abstractright abstractright

Ruoppaus ja vesistöjen kunnostus

Sito-Rakennuttajat toimii rakennuttamistehtävissä ruoppaus – ja satamarakennuttamisen hankkeissa usealla eri tasolla kattaen hankkeiden valmisteluvaiheen, rakentamisen ja takuuajan toimenpiteet. Henkilöstöllämme on laaja kokemus kotimaisten ja ulkomaisten ruoppaus- ja satamarakennushankkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta.

 

Ruoppaushankkeet

Olemme asiantuntijoita  sekä vesistöjä että teollisuutta koskevissa ruoppaushankkeissa.  Meillä on asiantuntemusta selvittää eri ruoppausmenetelmien edut ja haitat sekä teknisen toteutuksen että kustannusvaikutusten osalta. Toimintaamme kuuluvat esimerkiksi:

 • pilaantuneiden sedimenttien ruoppaukset mukaan lukien ruoppausmassojen jatkokäsittely
 • pehmeiden massojen ruoppaus imuruoppaamalla  ja mekaanisilla menetelmillä
 • kovien massojen ruoppaus mekaanisilla kaivumenetelmillä
 • veden alaiset louhinnat
 • merihiekan nostot imuruoppaajalla ja mekaanisella ruoppauskalustolla
 • teollisuusaltaiden kevennyskunnostukset
 • vesistöjen kunnostukset
 • teollisuuden lietteiden, jätevesien ja märkäjätteiden käsittely

Rakennuttamisen tehtäväluettelon mukaisten tehtävien lisäksi ruoppaushankkeissa palveluihimme sisältyvät myös:

 •  ruopatun materiaalin meriläjitysten suunnittelua
 •  ruoppausmassojen hyötykäytön ja ruopattujen alueiden täytön suunnittelua sekä toteutusta
 •  ympäristö- ja vesilupien hakemiseen liittyvät toimenpiteet
 •  ympäristön tarkkailuohjelmien laadinta ja seurannan toteutus sekä tulosten analysointi
 •  ruoppaustöiden laadunvarmistuksen suunnittelu ja laadunvarmistustoimenpiteiden tulosten arviointi

Merkittäviä ruoppaushankkeita, joissa olemme olleet viime vuosina mukana ovat:

 • Helsingin Länsisataman laajennusalueen sekä tuloväylän ruoppaukset ja laajennuksen meritäyttö   vuosina 2010 – 2011
 • Helsingin Jätkäsaaren laajennusalueen ruoppaus ja meritäyttö vuosina 2011 – 2012
 • Helsingin Kalasataman aluerakennusprojektin ruoppaukset ja meritäytöt vuosina 2010 – 2012

Kaikkiin näihin hankkeisiin on sisältynyt myös pilaantuneen pintasedimentin kuorintaa ja jatkokäsittelyä

 • Gallträsk-järven kunnostus Kauniaisissa, toteutus 2009-2011
 • Ilajanjärven Särkilahden kunnostus Ilomantsissa, toteutus 2013

Geotube® teknologia

Sito maahantuo yksinoikeudella Suomeen Geotube® teknologiaa, joka soveltuu erilaisten lietteiden, jätevesien ja märkäjätteiden käsittelyyn. Menetelmää käytetään menestyksellisesti teollisuudessa (mm. kaivos- teräs-, öljynjalostus, paperi- ja selluteollisuudessa), yhteiskuntalietteitä käsittelevillä lieteasemilla, vesistöjen kunnostuksissa sekä erilaisten jätevesien käsittelyssä. Menetelmä tarjoaa mahdollisuuden käsitellä lietteitä ja jätevesiä kiintoaine ja vesi erottaen, jolloin kustannustehokkaasti kyetään saavuttamaan suuri taloudellinen säästö kokonaiskustannuksissa. Menetelmää voidaan käyttää ympärivuotisesti ja se ei vaadi paljoa maapinta-alaa, mikä on suuri etu etenkin teollisuuskohteissa.