abstractright abstractright

Ympäristoselvitykset ja -arvioinnit

Yhdistämme ympäristöasiat, sosiaalisen näkökulman, tiedon hallinnan sekä vuorovaikutuksen ja viestinnän kaikkeen toimintaan.

Toteutamme erilaisten kohteiden ympäristöselvityksiä ja -arviointeja niin strategisella tasolla kuin yksittäishankkeissa ja suunnitelmissa tiiviissä yhteistyössä asiakkaamme kanssa.

Teemme ympäristöön sekä ihmisten hyvinvointiin ja elinympäristöön liittyviä

 • strategioita
 • suunnitelmia
 • selvityksiä
 • arviointeja
 • seurantaa sekä
 • tutkimus- ja kehityshankkeita.

Lisäksi hoidamme myös lupaprosesseja.

Suunnittelemme ja toteutamme työmme niin, että se tukee suunnittelua ja päätöksentekoa sekä vuorovaikutusta eri tahojen kanssa suunnittelun eri vaiheissa.

Kokoamme tarvittavan asiantuntemuksen laajasta ja monipuolisesta osaajajoukostamme asiakkaan tarpeiden, tarkasteltavan kohteen ja sen ympäristön perusteella.

Olemme vuosien varrella tehneet lukuisia ympäristövaikutusten arviointeja (YVA) ja viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointeja (SOVA). Niissä tarkastellaan muun muassa ihmisiin, maankäyttöön, luontoon ja maisemaan kohdistuvia vaikutuksia kokonaisvaltaisesti lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Arviointiosaamisemme kattaa monipuolisesti muun muassa seuraavat alueet: energia, maa-ainekset, satamat ja vesiliikenne, tuulivoimapuistot, liikenne ja maankäyttö.

Olemme aktiivisesti olleet kehittämässä arviointien menetelmällistä ja vuorovaikutusosaamista sekä ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointeja.

Tuotteet ja palvelut:

 • Erilaiset erillisselvitykset
 • Eri materiaalien/massojen hyötykäyttöselvitykset
 • Ympäristöstrategiat ja -ohjelmat
 • Kestävän kehityksen strategiat ja -ohjelmat
 • Ympäristövaikutusten arvioinnit
 • Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnit
 • Suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioinnit
 • Maankäytön suunnitelmien arvioinnit
 • Riskien hallinta