abstractright abstractright

Siltojen ja taitorakenteiden ylläpito

Uudisrakentamisen lisäksi on myös uusittava ja korjattava vanhoja rakenteita.

Sitolla on tarvittava ammattitaito ja pätevyydet eri vaatimustasoisten ja kokoisten hankkeiden läpiviemisiin sekä tilaajan edun valvomiseen erilaisissa taitorakennushankkeissa.  Siltakohteissa meillä on rakennuttamis- ja valvontatehtävien lisäksi myös pätevyydet sekä vuosien mittainen ammattitaito tehdä siltojen yleis- ja erikoistarkastuksia. Näitä palveluita tarjoavat Rakennuttaminen ja ylläpito sekä  Sillat ja rakenteet -palvelualueiden asiantuntijat ja suunnittelijat.

Meillä on lisäksi useita turvallisuuskoordinaattorikoulutuksen suorittaneita valvojia sekä useiden vuosien kokemus turvallisuuskoordinoinnista.

Taitorakenteiden (sillat ja muut erikoisrakenteet) ylläpidon asiantuntijapalvelumme ovat  lisäksi käytettävissänne kaikissa tehtävissä koskien rakenteiden kunnon seurantaa, toimenpideohjelmointia, korjausinvestointien suunnittelua sekä niiden toteuttamista.

Pystymme tarjoamaan hankekohtaisesti määriteltäviä palvelupaketteja, joiden etuna on joustavuus ja vaivattomuus sekä kustannustehokas projektin hallinta. Siton tasoisesti pystymme tarjoamaan palvelut yhtenä kokonaisuutena aina hankkeen alustavasta suunnittelusta ylläpidon ohjelmointiin saakka.