abstractright abstractright

Tukipalvelut

Sopimusasiakkaille tarjottavat tukipalvelut tavoittaa sähköpostilla tai puhelimella.

Tukipyynnöt saavat tehtävänhallintaohjelman tiketin ja numeron, joilla tukipyyntöjä käsitellään.

Tukipyynnön käsittely nopeutuu merkittävästi, kun perustiedot tuen tarpeesta esitetään ensimmäisessä yhteydenotossa:

  • Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
  • Mikä sovellus tai versio käytössä?
  • Mikä on työnkulku ennen virhetilannetta?
  • Miten virhetilanteeseen päädytään?
  • Millainen on mahdollinen virheilmoitus? Onko se mahdollista toimittaa kuvaruutukopiona (JPEG-tiedostona) tai tekstinä?
  • Onko virhe ilmennyt aiemmin? Missä tilanteessa?
  • Onko työasemassa tai palvelimella tehty päivityksiä tai asennuksia samoihin aikoihin ongelman ilmetessä?
  • Toistuuko virhe muilla työasemilla?