abstractright abstractright

Työturvallisuuden hallinta

Viime vuosina uudistunut työturvallisuuden lainsäädäntö, erityisesti vuonna 2009 voimaan astunut Valtioneuvoston asetus 205/2009 rakennustyön turvallisuudesta on tuonut mukanaan lisävelvoitteita rakennushankkeiden tilaaja- ja rakennuttaja organisaatioille.

Sito-Rakennuttaminen on kehittänyt toimintaansa ja henkilöstöään vastaamaan uusien vaatimusten tasolle myös rakennushankkeiden työturvallisuushallinnon osalta.

Asiantuntijoillamme on valmiudet toimia turvallisuuskoordinaattorina vaativissa infrarakennushankkeissa alkaen suunnittelunohjauksesta käytönaikaisiin työturvallisuuden toimenpiteisiin asti koko rakennushankkeen ajan.

Toimimme eri tilaajaorganisaatioiden turvallisuuskoordinaattoreiden tukena luomassa rakennushankkeiden työturvallisuuden hallintoa monella eri tasolla. Tällöin tehtäviimme ovat mm. turvallisuusasiakirjojen ym. dokumentaation laatiminen suunnittelua ja rakentamista varten, dokumentaation päivittäminen sekä rakennushankkeiden työturvallisuuden valvonta ja raportointi tilaajalle.

Toimimme myös rakennustyön turvallisuussuunnittelun asiantuntijoina eri toteuttajatahojen ja urakoitsijoiden tilaamana.

Asiantuntijamme ovat toimineet turvallisuuskoordinaattorina mm. seuraavissa rakennushankkeissa:

  • Helsingin Sataman Länsisataman laajennushankkeen ruoppaus- ja laiturirakennusurakat
  • Helsingin Sataman  Vuosaaren sataman AP-pistolaiturin rakennusurakka

Olemme olleet turvallisuuskoordinaattorin apuna työturvallisuuden asiantuntijana  mm.

  • Helsingin kaupungin rakennusviraston aluerakennusprojektien rakennushankkeissa
  • Espoon kaupungin teknisen keskuksen rakennushankkeissa