abstractright abstractright

Vaikutusten arvioinnit ja hankkeiden tukipalvelut

Aluekehityshankkeet ja vaativat investointihankkeet edellyttävät monipuolista asiantuntemusta, vankkaa kokemusta sekä ideointikykyä. Meitä motivoi asiakkaan kanssa toimiminen tavoitellun lopputuloksen saavuttamiseksi, vakiintuneiden menetelmien tehokas käyttö, tiedonhallinta ja edelläkävijyys.