abstractright abstractright

Vuorovaikutus- ja viestintäpalvelut

Toteutamme vuorovaikutusta ja viestintää tehokkaasti ja vaikuttavasti. Autamme sinua yksittäisistä työpajoista laajoihin vuorovaikutus- ja viestintäkokonaisuuksiin. Toimintamme keskiössä on käyttäjälähtöisyys, avoimuus ja asiakkaan toiminnan tukeminen.

Sidosryhmien osallisuuden tukeminen, yhteiskehittäminen ja suunnitelmallinen viestintä ovat tärkeä osa niin julkisten toimijoiden kuin yritystenkin arkipäivää. Avoimella ja osalliset huomioivalla toiminnalla on organisaatioille monenlaisia hyötyjä: onnistunut vuorovaikutus sujuvoittaa prosesseja, parantaa tiedonkulkua ja edesauttaa hankkeen ympäristöltä saaman hyväksynnän syntymistä. Tehokkailla ja tarkoituksenmukaisilla viestintätyökaluilla toteutamme hanketta palvelevaa viestintää eri sidosryhmien suuntaan.

Siton vuorovaikutus- ja viestintätiimi tarjoaa seuraavia palveluja:

  • sidosryhmätyöpajat
  • asukastyöpajat ja -tilaisuudet
  • yhteiskehittämisen ja yhteissuunnittelun prosessit
  • tilaisuuksien fasilitointi
  • haastattelut, ryhmäkeskustelut, havainnoinnit
  • kyselyt, verkkokyselyt, karttakyselyt
  • hankeviestintä
  • mediaviestintä
  • sosiaalisen median palvelut
  • digitaaliset osallistumismahdollisuudet.

Meillä on kokemusta erilaisten osallisuusprosessien suunnittelusta ja läpiviennistä erikokoisissa kaupunkisuunnittelu- ja infrahankkeissa.
Käytössämme on monipuolinen vuorovaikutus- ja viestintämenetelmävalikoima, joiden avulla suunnittelemme hankkeen erityiskysymyksiin paneutuvan prosessin.
Kerromme mielellämme lisää, älä epäröi ottaa yhteyttä!