abstractright abstractright

Julkiset viheralueet

Yleisten alueiden suunnittelu on puistojen, viheralueiden, kulttuurihistoriallisten ympäristöjen, liikunta- ja virkistys-alueiden, venesatamien ja hautausmaiden yleis- ja rakennussuunnittelua. Niissä pyritään omaleimaisiin, ekologisiin ja esteettisesti korkeatasoisiin sekä kustannus-tehokkaisiin ratkaisuihin. Monialainen lähestyminen takaa innovatiivisen lopputuloksen.

Yleiset alueet ovat kaikkien yhteistä ympäristöä. Suunnittelun lähtökohtana on yleensä olemassa oleva rakennettu tai luonnonmukainen ympäristö sekä maisemarakenne. Hyvällä suunnittelulla korostetaan maiseman ja kaupunkikuvan erityispiirteitä ja omaleimaisuutta, kehitetään tai ainakin säilytetään luonnon ja kulttuurihistorian arvot sekä luodaan toimiva ja viihtyisä ympäristöä käyttäjille.

Yleisten alueiden suunnitteluprosessiin kuuluu maastotyöskentely, analyysivaihe, suunnitelmavaihtoehtojen vertailu, vaikutusten arviointi sekä vuoropuhelu sidosryhmien kanssa. Suunnittelussa hyödynnetään sidosryhmien ja muiden asiantuntijoiden osaamista ja näkemystä.

Yleisten alueiden toiminnalliset ja kaupunkikuvalliset tavoitteet voivat olla hyvin moninaisia. Joskus ristiriitaisetkin tavoitteet saadaan kuitenkin sovitettua yhteen tiiviillä sidosryhmätyöskentelyllä.

Yleisten alueiden suunnittelussa hyödynnämme asiantuntijoidemme pitkäaikaista kokemusta kaupunkiympäristön suunnittelussa. Teknisesti haastavissa kohteissa kaupunki- ja maisemasuunnittelijat tekevät tiivistä yhteistyöt pohjarakennusteknisten, insinööritaitorakenteiden ja siltojen suunnittelijoiden kanssa.