abstractright abstractright

Rakennuttaminen ja ylläpito

Rakennushankkeissa onnistuminen vaatii osaavaa projektinjohtoa. Hyvin johdetussa projektissa toteutetaan määritelty tulos sovitussa aikataulussa sovituilla kustannuksilla. Tarjoamme vahvaa asiantuntemusta ja ammattitaitoa projektien johtamiseen.

Palvelumme kattavat ympäristö- ja infrahankkeiden rakennuttamisen, liikenneväylien hoito- ja ylläpitohankkeiden hallinnan, monimuotoisten infrahankkeiden suunnitteluttamisen sekä maanalaiset kohteet.

Vahvat asiantuntijatiimimme ja vuosikymmenien kokemus tie-, rata- ja siltahankkeista sekä kaatopaikkarakentamisesta ja pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamisesta takaavat asiakkaillemme haluamansa lopputuloksen projektin vaativuudesta riippumatta.

Ammattitaitoisen ja kokemusta omaavan henkilöstömme tukena ovat uudenaikaiset digitaaliset sovellukset, joiden avulla työskentelymme on joustavaa ja tehokasta. Meillä on käytössämme toimivat kustannusten hallintajärjestemät sekä isoissa hankkeissa myös Siton omia karttapohjaisia internet-sovelluksia kuten Louhi ja Aino.

Palvelutarjonta

 • Projektinjohto ja asiantuntijatehtävät
 • Suunnitteluvaiheen rakennuttamistehtävät
 • Yleis- ja rakennussuunnittelun ohjaus
 • Rakennuttaminen ja urakoiden valmistelu
 • Työmaavalvonta
 • Riippumaton laadunvalvonta
 • Työnaikaisten liikennejärjestelyjen suunnittelu
 • Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät
 • Siltojen ja erikoisrakenteiden tarkastukset, siltaomaisuuden hallinta, toimenpideohjelmointi, korjausinvestointien suunnittelu
 • Asunto-, teollisuus- ja liikerakennuttaminen
 • Ympäristö- ja riskienhallintapalvelut
 • Ympäristölupahakemukset

Sektorit, joilla palvelemme

 • Maantiet
 • Sillat ja taitorakenteet
 • Kadut ja kunnallistekniikka
 • Puistot, pihat ja viheralueet
 • Hoito- ja ylläpitokohteet
 • Kalliotilat
 • Satamat teknisine verkostoineen
 • Ruoppauskohteet
 • Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuskohteet
 • Kaatopaikat ja jätealueet

Katso video Gallträsk-järven kunnostamisesta.