abstractright abstractright

Palvelut teleoperaattoreille

Tarjoamme teleoperaattoreille omaisuudenhallinnan kokonaisratkaisuja, jotka toimitetaan tuotemaisesti tai jatkuvina kiinteähintaisina vuosisopimuksina.

Monipuoliset palvelutuotteemme tarjoavat asiakkaillemme kustannustehokkuutta, laatua ja kilpailuetua. Tarjoamme valtakunnallisesti asiantuntija- ja tietopalveluja tukemaan asiakkaitamme päivittäisessä liiketoiminnassa ja toimialan rakenteellisen muutoksen läpiviennissä. Tarjoamme myös  televerkkojen mittaus-, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluita.

Tuotteemme ja palvelumme suunnitellaan, kehitetään ja tuotetaan integroidussa arvoverkossa. Toimintojen ’ulkoistamisen’ sijasta olisi näkemyksemme mukaan tarkoituksenmukaisempaa puhua työn jakamisesta ja kumppanuudesta. Palvelutarjontamme tavoitteena on toimintaprosessien yhdenmukaistaminen ja tuotteistaminen.

netti_ainoAino – Paikkatieto- ja johtoaineistojen hankinta- ja jakelupalvelu

 

Asiakaslupauksemme perustuu visioomme. Hyvästä paras. Parhaasta edelläkävijä.