abstractright abstractright

Vesi

Vesi on elementti, joka on jatkuvasti läsnä ympäristössämme. Siksi vesihuolto, hulevesien hallinta ja vesiympäristön laadusta huolehtiminen kuuluvat oleellisesti yhdyskuntien suunnitteluun. Tarjoamme käyttöönne laajaa ja monipuolista asiantuntemustamme veteen liittyviin suunnittelu- ja selvitystehtäviin.

Vesihuolto

Luotettava ja hyvin toimiva vesihuolto on elintärkeä yhdyskunnille. Tarjoamme vesihuoltoverkostoihin liittyviä palveluja koko elinkaaren ajalle. Suunnittelemme vedenjakelu- ja viemäriverkostot pumppaamoineen ja muine laitteineen. Teemme mitoitustarkastelut ja verkostomallinnuksen, yleis- ja rakennussuunnittelun sekä hoidamme rakennuttamisen.

Hulevedet

Hulevesien hallinta edellyttää monenlaista osaamista ja liittyy läheisesti maankäytön ja kaupunkiympäristön suunnitteluun. Tarjoamme käyttöönne Suomen parhaat asiantuntijat, jotka hallitsevat hulevesisuunnittelun koko skaalan kuntakohtaisista hulevesistrategioista yleis- ja rakennussuunnitteluun, järjestelmien mallintamiseen ja rakentamisen ohjaukseen.

Vesiympäristö

Vesiympäristön tilan ja siihen kohdistuvien muutosten vaikutusten arviointi on usein tarpeen erilaisissa lupaprosesseissa sekä maankäytön ja infran suunnittelussa. Teemme yhdessä ympäristöasiantuntijoidemme kanssa kattavia pinta- ja pohjavesien sekä vesiluonnon selvityksiä ja suunnitelmia.