abstractright abstractright

Ympäristö

Tarjoamme kattavasti asiakkaittemme tarpeisiin laadukkailla menetelmillä toteutettuja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.

Palveluidemme hyvän laadun perustana ovat tiivis työskentely asiakkaan kanssa, monipuolinen ympäristöosaaminen, ymmärrys ihmisten hyvinvointiin ja elinympäristöön liittyvistä tekijöistä, vuorovaikutusosaaminen ja tiedon- ja projektinhallinta.

Teemme luontoon, rakennettuun ympäristöön, ihmisten hyvinvointiin ja elinympäristöön liittyviä

  • strategioita
  • suunnitelmia
  • selvityksiä
  • arviointeja
  • seurantaa sekä
  • tutkimus- ja kehityshankkeita.

Lisäksi hoidamme lupaprosesseja, rakennuttamista sekä laadimme yleis- ja rakennussuunnitelmia.

Pyrimme aina löytämään parhaan ratkaisun yhdessä asiakkaan kanssa noudattaen ympäristöllisesti kestäviä ratkaisuja. Yhdistämme ympäristöasiat, sosiaalisen näkökulman, tiedon hallinnan sekä vuorovaikutuksen ja viestinnän muun muassa liikenne-, yhdyskunta- ja energiasuunnitteluun, hankintoihin, rakentamiseen, ylläpitoon ja hoitoon.

 

LUONTO_2Luontoselvitykset ja arvioinnit

Teemme luontoselvityksiä ja -arviointeja. Hallitsemme ekosysteemipalvelujen ja ekologisten verkostojen toimivuuden näkökulmat.

 

VESI_2Maa- ja kallioperä, vedet ja sedimentit

Tarjoamme monipuolisia maa- ja kallioperään sekä pohja- ja pintavesiin liittyviä asiantuntijapalveluja.

 

SELVITYKSET_2Ympäristöselvitykset ja -arvioinnit

Teemme ympäristöön liittyviä selvityksiä, arviointeja ja tutkimuksia sekä hoidamme lupaprosesseja.

 

MELU_2Melu ja tärinä

Tarjoamme huippuosaamista melu- ja tärinäselvityksissä.

 

MATERIAALIKIERTO_2Materiaalitehokkuus ja jätteet

Edistämme erilaisten materiaalien tehokasta ja ympäristön huomioivaa käyttöä ja kierrätystä.

 

pohja_pieniYmpäristörakennuttaminen

Tarjoamme asiakkaillemme innovatiivisia teknologioita, tuotteita ja ratkaisuja sekä tehokasta projektinjohtamista, rakennuttamista ja valvontaa.

2014_energia_ilmasto_400x300Energia ja ilmasto

Teemme ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen sekä energiatehokkuuteen liittyviä suunnitelmia, arviointeja ja strategioita.

 

PIMA2_2_135x80_jpgYmpäristön tilan selvitykset ja pilantuneet maa-alueet (PIMA)

Tarjoamme kattavasti ja laadukkaasti ratkaisuja pilaantuneisiin ympäristöihin.