abstractright abstractright

FT Tuomas Lukkari, osastopäällikkö, Ympäristöpalvelut

Olemme lähellä asiakasta tuntien paikalliset olosuhteet samalla hyödyntäen laajasti osaamista ja resursseja.

Mitä teet Sitossa ja mitkä ovat vastuualueesi?

Toimin Sitossa Ympäristöpalvelujen osastopäällikkönä ja koko ympäristösektorin kehittämisessä. Esimies- ja kehittämistyön lisäksi teen asiakastyötä sekä -projekteja.

Kerro mielenkiintoisimmista projekteista, joissa olet ollut mukana?

Mielenkiintoisimmat hankkeeni liittyvät ehdottomasti asiakkaan kanssa yhdessä tekemiseen, jossa hankkeen aikana löydetään paras mahdollinen ratkaisu kulloiseenkin ongelmaan. Yleensä näihin liittyvät vielä eri tekniikka-alat ja sidosryhmät.

Kerro ympäristöpalveluiden alueellisuudesta

Alueellisuus on valtava mahdollisuus. Osaamiskeskittymäajattelussamme on mukana vahva yhdessätekeminen alueellisesti ja valtakunnallisesti. Espoon lisäksi meillä on Tampereella osaamiskeskittymä ja Oulu on vahvasti kehittymässä. Olemme lähellä asiakasta tuntien paikalliset olosuhteet samalla hyödyntäen laajasti osaamista ja resursseja.

Mitkä aiheet ovat mielestäsi ympäristösektorilla tällä hetkellä pinnalla?

Lainsäädännön muuttuessa tärkeäksi nousee asiakkaidemme edunvalvonta. Yhdessä tekemisen lisäksi, on tärkeää hakea ja yhdistellä laajasti tietoja eri vaihtoehtojen perusteella oikeiden, tarkoituksenmukaisten ratkaisujen ja palvelujen löytämiseksi. Tärkeää on myös eri tietojen, esimerkiksi ympäristö- ja infratietojen, hallittavuus ja hyödyntäminen tietovarantojen jatkuvasti kasvaessa. Tämä mahdollistaa myös parempaa sujuvuutta asioiden hyväksyttävyyden suhteen. Lisäksi asioita ja hankkeita pitää osata perustella monipuolisesti huomioiden myös laajasti ympäristöasiat.