abstractright abstractright
Nyheter

Infrastrukturplanering på Helsingfors-Vanda flygplats

Finavia har valt Sito till planerare av infrastrukturen för Helsingfors-Vanda flygplats. Under kommande år utvecklar Finavia flygplatsens infrastruktur enormt när Helsingfors-Vanda förbereder sig för att utöka kapaciteten för transfertrafik.

Planeringsuppdraget omfattar det planeringsarbete av uppställningsplattan i utkastskedet som utvidgningen av terminal 2 förutsätter. I samband med de delar av terminalen som utvidgas byggs cirka tio platser för bredkroppade flygplan i fjärrtrafik på uppställningsplattan. Första delen av byggandet planeras starta under år 2016.

Utökandet av kapaciteten för transfertrafik är en del av Finavias bredare utvecklingsprogram för åren 2014–2020. I utvecklingsprogrammet står flygplatsen klar att betjäna 20 miljoner resenärer år 2020. Nuvarande kapacitet är 15 miljoner resenärer.

År 2014 har Sito medverkat i utarbetandet av Master Plan-planen för Helsingfors-Vanda flygplats och det utvecklingsprogram som pågår är en del av utvecklingen enligt Master Plan.